Provincie Limburg

Lassen-Constructie

5de jaar, 6de jaar (BSO)

In het 5de jaar lassen is er een combinatie van BMBE lassen en Mig-Mag lassen. Dit behelst een 20-tal oefeningen in alle posities.

Het 6de jaar lassen is een combinatie van het Mig-Mag lassen en het Tig lassen. Het Tig proces is het lassen van RVS (roest vast staal) en ALU (aluminium).

Lessentabel

PV = Praktisch Vak, TV = Theoretisch Vak

Vakken

5LAS

6LAS*

6LAS**

Algemene vorming

11u

11u

8u

PAV

5u

5u

3u

Engels

2u

2u

2u

Levensbeschouwelijke vakken

2u

2u

2u

Lichamelijke opvoeding

2u

2u

2u

Richtingsvakken

21u

21u

24u

PV Lassen

16u

16u

17u

TV Lassen

5u

5u

6u

OBV

-

-

1u

Totaal

32u

32u

32u

* De lestabel van 6 Lassen-constructie voor het schooljaar 2021-2022.

** * De lestabel van 6 Lassen-constructie voor het schooljaar 2020-2021.